• Bezoek ook de gezelligste huiskamer van Weert!

De Stichting

Vanaf 1 oktober 2021 is de dagbesteding van Huiskamer De Roos weer gestart. Alle deelnemers zijn benaderd en inmiddels zijn wij op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdag een hele dag, geopend. Omdat wij nog op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers zijn wij op andere dag en dagdelen in de week nog niet beschikbaar. Zodra dit mogelijk is, wordt dit vermeld op onze website.

Velen hebben het al meegemaakt, het verlies van een dierbare naaste of het vertrek van een goede vriend of buur. Ouderen met kinderen in het buitenland of ergens ver weg in Nederland. Of ouderen zonder kinderen. Hierdoor komen per jaar honderden mensen in een situatie terecht die ze zelf niet goed aankunnen met als gevolg isolement.

Stichting Dagopvang Ouderen Weert is een organisatie die deze mensen helpt de dagen weer op een leuke manier te laten doorkomen. Dit is een unieke dagbesteding voor ouderen. Hiermee bieden ze weer gezelligheid aan ouderen.

In de vorm van ‘Huiskamer’ voor ouderen worden deze met veel plezier ontvangen door de medewerkers van de Stichting. Medewerkers die overigens allemaal op vrijwillige basis een steentje bijdragen.
Deze activiteit voor ouderen bieden wij al ruim 30 jaar aan.

Voor wie is de ‘Huiskamer’ bedoeld?

 • Ouderen die (meestal) op hulp aangewezen zijn vanwege het slechte lopen, zien en/of horen.
 • Ouderen die dreigen te vereenzamen en geen gebruik maken van bestaande sociale activiteiten. Deze zijn vaak niet geschikt voor hen vanwege te weinig opvang, begeleiding en te grote groepen.
 • Ouderen (60-plussers) die behoefte hebben om andere ouderen te ontmoeten.

Mensen die niet zelf kunnen komen of door anderen gebracht kunnen worden, worden door de vrijwilligers van de Huiskamer opgehaald en weer thuisgebracht. Het vervoer wordt sinds 1 oktober 2021 gedaan door Princen Groepsvervoer en is vooralsnog gratis.
Per dagdeel wordt € 2.00 aan eigen bijdrage gevraagd incl. een kopje koffie of thee. Indien een gast een hele dag bij ons verblijft wordt er een maaltijd verzorgd en wordt er 10 eur. eigen bijdrage gevraagd.

De Huiskamer

Buurtgenoten ontmoeten, een praatje maken, of een kaartje leggen. Voor ouderen is de huiskamer voor ouderen een uitkomst… De oplossing voor eenzaamheid onder ouderen is even simpel en doeltreffend als goedkoop. Dat dit nog niet breed is ingevoerd in heel Nederland, is de bezoekers van de huiskamer in Weert een raadsel. Voor hen is de ontmoetingsplek voor 60-plussers van onschatbare waarde.

De Huiskamer heeft als doel (kwetsbare) ouderen een gezellige morgen en/of middag aan te bieden en zodoende de mantelzorger op dat dagdeel te ontlasten.
De Huiskamer is een aanvulling en verbreding van bestaande voorzieningen voor ouderen.

De gasten bouwen sociale contacten op en raken daardoor uit hun isolement.
In de huiskamers is veel begeleiding en aandacht voor iedere gast zodat hij/zij zich thuis voelt.

Samen met andere ouderen wordt een gezellig praatje gemaakt, spelletjes gedaan, koffie gedronken, gelachen en gehuild. Er worden creatieve activiteiten gedaan, borduren, breien, knutselen, kaarten en spellen, kringgesprekken, een quiz gehouden en aangepaste uitstapjes georganiseerd. Bij de Huiskamer “De Roos” is het zelfs mogelijk een warme maaltijd te gebruiken en de hele dag te blijven.

Het motto is “Niets moet, “bijna” alles mag

De Locaties

Maandagmiddag13.30 – 16.30 uur
Dinsdagmiddag 13.30-16.30 uur
Woensdagmiddag13.30- 16.30 uur
Donderdag 10.00- 16.30 uur
Plaats Cwartier (l.50) Beekstraat 54 Weert

Voor alle ouderen binnen de Gemeente Weert is Huiskamer De Roos in het Cwartier, lokaal 50 beschikbaar.

Contact voor alle huiskamers

Aanmelden kan via e-mail info@huiskamerweert.nl. Laat daar uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.

De Vrijwilligers

Wie werkt er?

Er is een team van enthousiaste vrijwilligers verdeeld over de dagdelen dat de huiskamer geopend is. Deze vrijwilligers begeleiden de gasten. Gemiddeld is er 1 vrijwilliger per 4 gasten.

Vrijwilligers gezocht

Om dit aanbod en dienstverlening te kunnen blijven verlenen zijn wij continue op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

 • Mensen die graag ouderen helpen en een paar uur per week tijd over hebben.
 • Mensen die zich goed kunnen inleven in de situatie van de ouderen.

Voor de activiteiten zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers met de leeftijd tussen de 20 en 65 jaar. Jonger of ouder mag uiteraard ook!

Interesse?

Vraag ons even waar we nog een vacature hebben.

Wat krijgt u voor uw inzet terug?

 • Dankbare mensen die als geen ander weten hoe het is om afhankelijk te moeten zijn van andere
 • Vriendelijke en fijne collega’s
 • Attentie met feestdagen
 • Positieve tijdsbesteding

De Activiteiten

Plastic handschoenen.. check Vuilniszakken… check Plamuur messen… check Muurvuller… check Huh, gaan we verbouwen in de huiskamer? Nee…we gaan een Paas/Voorjaar knutsel maken! En dan ook nog iets speciaals: we gaan piepschuim omtoveren in een steen; door deze vol te strijken met muurvuller.  Heerlijk met de (gehandschoende) vingers in de prut en plamuren maar. Na een korte droogtijd (met dank aan de föhn) kunnen de dames de “steen” verder versieren met een hyacint, lint, paas eitjes enz. En omdat deze knutsel niet voor iedereen mogelijk was; hebben een aantal dames een mooi Paasstuk gemaakt in een soepkop. Ondertussen hebben “onze” mannen het tegen elkaar opgenomen tijdens een potje dammen. Voor iedereen was het een gezellige middag, waarbij alle gasten naar keuze een activiteit hebben kunnen doen. Met dank aan onze vrijwilligers.

Nieuws


Ook op maandagmiddag is er dagbesteding

Op 9 mei jl. zijn wij op maandagmiddag gestart met de dagbesteding voor deelnemers. Dankzij enkele vrijwilligers die zich 2x per week beschikbaar stellen en ondersteuning vanuit het bestuur hebben wij weer (nieuwe) deelnemers kunnen plaatsen. De afgelopen twee keer waren al een groot succes. Naast een kop koffie of thee en een korte kennismaking met elkaar zijn er diverse spellen gedaan, werd er gehandwerkt en was er ook veel ruimte voor een praatje.

Mooie voorjaarsactiviteiten

Rond Pasen hebben we iedere groep deelnemers een heerlijke Paasmaaltijd kunnen aanbieden. Dit is mogelijk gemaakt door een persoonlijke gift van iemand die onze stichting een warm hart toedraagt. Dank hiervoor! Onze deelnemers hebben ontzettend genoten van het samen eten en de heerlijke gerechten die op tafel kwamen. De afronding met een coupe ijs, vruchten en een flinke lepel advocaat maakte het geheel compleet.

In de afgelopen weken hebben we met onze deelnemers leuke voorjaarsactiviteiten gedaan. Zo zijn er op alle dagdelen leuke bloemstukjes gemaakt in de voorjaarskleuren.

Bestuurswissel

Els Ahsman heeft haar voorzittershamer op 1 maart 2020 overgedragen aan een nieuwe voorzitter. Gelukkig blijft zij wel actief binnen het bestuur, maar formeel niet als voorzitter.

Per 1 maart 2020 Heeft Balder Lamers de rol van voorzitter van het bestuur Bestuur  op zich. Hij heeft zich vanaf het begin erg betrokken gevoeld bij onze Stichting en heeft met veel energie en enthousiasme deelgenomen aan de brainstormsessies over het toekomstbestendig maken van onze Stichting.

Stichting Dagopvang biedt voor senioren een fijne dagbesteding!

Over ons

De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers (UVV) ging in 1984 in overleg met de Stichting Welzijn Ouderen de Roos over het thuis ophalen en naar huis brengen van een aantal bezoekers die niet meer zelfstandig naar de Roos konden komen. Een tijdje lang werden er daadwerkelijk bezoekers naar de Roos gebracht en door een aantal vrijwilligers opgevangen. Door de opheffing van de UVV afdeling in Weert, kwam er een eind aan de regelmatige opvang van deze bezoekers. Toch bleven er signalen komen, dat men nog zo graag naar de Roos wilde. S.W.O. (Stichting Welzijn Ouderen) de Roos benaderde enkele vrijwilligers om mensen thuis op te halen en met hen een kaartje te leggen of een wandelingetje te maken. Inmiddels schoten in het land, soortgelijke projecten als paddestoelen uit de grond. Op 26 november 1986 was de eerste officiële Huiskamerdag voor ouderen in dienstencentrum de Roos.

In samenwerking met de provincie werd voor dit project subsidie aangevraagd. De naam Huiskamer werd gekozen omdat dit weergaf wat men wilde bereiken. Een gezellige bijeenkomst in een gezellige kamer, waar iedereen zich thuis voelt en waar niets moet, maar veel kan. In de Gemeentelijke Beraadsgroep was gesignaleerd dat er in de Weerter wijken behoefte zou zijn aan meer dagopvangprojecten. In 1987 werd een werkgroep opgericht, samengesteld uit Algemeen Maatschappelijk werk, Stichting Welzijn Ouderen, de Katholieke Bond voor Ouderen, de Gemeente Weert en de vrijwilligers van de reeds bestaande Huiskamer. Deze werkgroep wist te realiseren dat in 1987 in Keent / Moesel, in 1988 in Groenewoud/Leuken en in 1989 in Boshoven / Laar een Huiskamer startte. Uiteindelijk werd op 11 mei 1989, door de werkgroep overgegaan tot een Stichting met een eigen bestuur.

De doelgroep van de Huiskamer is:

 • Ouderen die behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding en/of aandacht;

 • Ouderen die dreigen te vereenzamen of in een sociaal isolement dreigen te raken omdat ze geen gebruik (kunnen) maken van bestaande sociale activiteiten;

 • Ouderen zijn welkom in de huiskamer zonder C.I.Z. indicatie;

 • Ouderen die op zoek zijn naar gezelligheid met leeftijdsgenoten.

 • Ouderen die intramuraal wonen in overleg met de zorginstelling.

Gasten vanaf 50 jaar die in deze profielschets passen zijn welkom.

De hoofddoelstelling van de Huiskamer is:

 • Het aanbieden van een gezellige middag of morgen in een huiselijke sfeer met veel aandacht voor de gasten;

 • In groepsverband contacten leggen met leeftijdsgenoten;

 • Het tijdelijk en regelmatig ontlasten van familieleden en mantelzorgers;

 • Het bijdragen aan de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen;

 • Een verbreding bieden van de bestaande voorzieningen voor opvang van ouderen;

 • Het stimuleren en activeren van ouderen door ze te prikkelen.

Contact

Hoe komt u in aanraking met de huiskamers?

 • Op eigen initiatief contact te leggen via info@huiskamerweert.nl
 • Facebook Huiskamer De Roos
 • Door verwijzing van de Thuiszorg
 • Door verwijzing van huisarts
 • Via de ouderenadviseurs van PUNT welzijn, de Roos.

U heeft bij ons geen zorgindicatie nodig.

ANBI

Met ingang van januari 2008 staat onze stichting op de alfabetische lijst van ANBI bij de Belastingdienst onder de naam van: Stichting Dagopvang Weert. (RSIN/fiscaalnummer: 802606465), opgericht op 10-05-1989. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41067537.

De overheid heeft op 16 juli 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van de ANBI’s. Met ingang van 1 januari 2014 moet er een aantal gegevens zoals contactgegevens, bestuur, doelstellingen, beleid en financiën gepubliceerd worden.

Deze informatie kunt u op deze pagina bekijken.

(Onbezoldigd) bestuur

Balder Lamers, voorzitter
Erwin Sijmkens, penningmeester
Marja Blankman, secretaris
Els Ahsman, bestuurslid
Suuske Vasbinder, bestuurslid

Contactgegevens

info@huiskamerweert.nl

Rekeningnummer van de Stichting

Iban: NL54RABO0166946656

Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.